انواع ترانسفر ساده و مخصوص پارچه - شابلون های کادنس - ترانسفر کادنس - ترانسفر دانکار و رنگهای مولتی سورفیس، اکریلیک هنری، خمیر تکسچر و کلیه لوازم و رنگهای هنری، ساختمانی، چوب، صنعتی و...